Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 106

Tên gốc: 浮生若梦

Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng -流鸢长凝

Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm.

Tình trạng bản raw: 5 quyển -106 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 106

Phù sinh nhược mộng

(Cuộc đời phù du như giấc mộng)

Công Nguyên năm 761, phản quân xảy ra nội chiến, Sử Tư Minh bị nhi tử Sử Triều Nghĩa giết chết, Đường quân đại thắng.

 

Công Nguyên năm 763, Sử Triều Nghĩa không còn đường lui, treo cổ tự vẫn trong rừng, cuối cùng sau bảy năm hai tháng, “Loạn An Sử” rốt cục đã chấm dứt.

***

Ngoài thành Trường An, bên trong rừng núi xanh tươi, cách xa cung đình, rời xa phân tranh. Đọc tiếp

Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 105

Tên gốc: 浮生若梦

Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng -流鸢长凝

Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm.

Tình trạng bản raw: 5 quyển -106 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 105

Vì người không màng cái chết

 

“Kim tịch dĩ hoan biệt, hòa hội tại hà thì? Minh đăng chiếu không cục, du nhiên vị hữu kì.”

 

Trăng sáng nhô lên cao, nước chảy róc rách xuôi về hướng đông, bài [Tử dạ ca] kia ở dưới ánh trăng giống như một dòng suối trong vắt, vừa đúng lại cùng ánh trăng giao hòa một chỗ. Đọc tiếp

Phù Sinh Nhược Mộng – Chương 104

Tên gốc: 浮生若梦

Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng -流鸢长凝

Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm.

Tình trạng bản raw: 5 quyển -106 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 104

Kháng chỉ nghịch thiên

 

Tiếng nhạc vui mừng vang lên một khắc cũng không ngừng lại trong Thái Bình Quận vương phủ, đã nhiều năm rồi thành Trường An không có hỉ sự nào như thế. Giao bái thiên địa xong, sau khi kết thúc buổi lễ, Hoắc Hương liền được đưa vào hỉ phòng.

 

Tử Thanh nhất nhất cười bồi kính rượu tạ lễ với văn võ bá quan, lòng lại loạn như ma, rối bời đau đớn đến chết lặng. Đọc tiếp