Monthly Archives: Tháng Bảy 2017

Trọng Sinh Về Năm Kiến Nguyên Thứ Tư – Chương 14

Tác giả: Kê Mao Lệnh Tiễn Thể loại: cổ đại, trọng sinh, âm mưu tranh đấu, tình hữu độc chung, mất quyền lực lịch sử, ngược tâm, 1×1, HE Editor: Bách Linh   Chương 14 Minh minh chi trung* (*ý … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại Trọng Sinh Về Năm Kiến Nguyên Thứ Tư | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trứng gà yêu tảng đá – Chương 34

Tác giả: Tích Trần Thể loại: Bách hợp [GL], đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược tâm, sư sinh, HE. Editor: Bách Linh   Chương 34   Lương Sơ Lam lắc lắc đầu, Trần Mặc luôn rất chói mắt, … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại Trứng gà yêu tảng đá | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trọng Sinh Về Năm Kiến Nguyên Thứ Tư – Chương 13

Tác giả: Kê Mao Lệnh Tiễn Thể loại: cổ đại, trọng sinh, âm mưu tranh đấu, tình hữu độc chung, mất quyền lực lịch sử, ngược tâm, 1×1, HE Editor: Bách Linh Chương 13 Người lạ mà thôi   Ngày … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại Trọng Sinh Về Năm Kiến Nguyên Thứ Tư | Bạn nghĩ gì về bài viết này?